پرس پانچ هفت کاره

پرس پانچ هفت کاره
پرس پانچ هفت کاره

قابلیت سوراخ کاری تا ضخامت 30 میلیمتر و قطر 30 میلیمتر - برش کاری به طول 60 سانتیمتر تا ضخامت 20 میلیمتر - برش میل گرد - برش چهارپهلو - برش نبشی تا سایز 16 - برش ناودانی و تیر آهن -گوشه زن U شکل و V شکل

36
26 خرداد 1395 - 14:10