درایو میکرومستر زیمنس

میکرومسترهای 420 ، 430 و 440 از درایوهای مشهور و پرکاربرد زیمنس هستند،
درایو میکرومستر زیمنس

میکرومسترهای 420 ، 430 و 440 از درایوهای مشهور و پرکاربرد زیمنس هستند، که در صنعت کشورمان ایران نیز کاربردهای فراوانی دارد.اطلاعات و کاتالوگ های این قطعات را می توانید در سایت ما مطالعه کنید.

289
12 مرداد 1394 - 11:46
420.jpg