products

گوس متر

گوس متر

گوس متر چیست؟

گوس متر میزان شدت میدان مغناطیسی در یک رنج 0.1 تا 199 را اندازه گیری می کند . گوس متر ها کاربرد فراوانی در شرکتهای تولید برق، ایستگاه های کامپیوتری، تعمیر و نگه داری نوار مغناطیسی و غیره دارند. همچنین در برخی از آنها امکان میزان میدان مغناطیسی را در فرکانس های بالا و پایین اندازه گیری کرد. گوس متر ها در شرکتهای تولید برق، تجهیزات الکترومغمناطیسی مانند فنها، مانیتورها و ...، ایستگاه های کامپیوتری، عیب یابی سیم کشی و بسیاری موارد دیگر استفاده کرد. 

انواع گوس متر

گوس متر از زیر شاخه های تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق می باشد که انواع مختلف و کاربردهای مختلفی دارند. انواع گوس مترها نطیر گوس متر سه محوره، گوس متر تک محوره و .... در مدل ها  و طرح های مختلف.

z