products

وات متر

وات متر

وات متر چیست؟

وات متر دستگاهی است که مقدار توان الکتریکی را اندازه گیری می کند. این دستگاه در مدارات الکتریکی کاربرد دارد  و از آن برای اندازه گیری پارامترهای شبکه برق تک فاز استفاده می شود. همچنین این محصول دارای خروجی رله به جهت کنترل و خروجی ارتباط آن با کامپیوتر می باشد. وات متر متشکل است از 2 عدد سیم پیچ که یکی از آنها جریان مصرف کننده را عبور می دهد و دیگری با مصرف کننده به صورت موازی بسته خواهد شد. 

انواع وات متر

وات متر یکی از تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق محسوب می شود و در انواع و مارک های مختلفی در بازار موجود می باشد نظیر: انواع وات متر های دیجیتال، وات متر تابلویی دیجیتال، وات متر تکفاز و ...

z