products

LCR متر - LCR سنج

LCR متر - LCR سنج

LCR متر یا LCR سنج چیست؟

LCR متر یا همان خازن سنج وسیله ای است که برای تست خازن های کمتر از 10 نانو فاراد می باشد و با مولتی متر نمی توان آن را اندازه گیری کرد، مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول یکی از تجهیزات ابزار دقیق به شمار می رود. از این دستگاه برای اندازه گیری پارامتر های مقاومت، سلف، خازن در فرکانس های متفاوت استفاده می شود و معمولا LCR مترها دارای صفحه نمایشی می باشند که اعداد و ارقام را روی آن نشان می دهد همچنین انواع مختلف آن در بازار موجود می باشد.

انواع LCR متر یا LCR سنج  

LCR متر یا LCR سنج  یکی از تجهیزات ابزار دقیق به شمار می رود که انواع مختلف آن در بازار موجود می باشد. نظیر LCR متر دیجیتال حرفه ای ، LCR متر رومیزی و ...

z