products

کنتور

کنتور

کنتور چیست؟ 

کنتور دستگاهی است به جهت اندازه گیری مقدار جریان الکتریکی و شمارش آن بر حسب کیلو وات و در نهایت نشان دادن به صورت اعداد می باشد. اساس کار کنتور ها بر حسب نیروی مغناطیسی می باشد که با استفاده از سیم پیچ که از آن جریان برق می گذرد و اطراف آن یک میدان مغناطیسی ایجاد می گردد و جهت این میدان به جریان عبوری وابسته است، کار می کند. کنتور ها جز تجهیزات انتقال و توزیع برق به شمار می روند.

انواع کنتور

از انواع آنها می توان به این موارد اشاره کرد: کنتور هوشمند، کنتور های چند واحدی تک فاز یا سه فاز، کنتور های آنالوگ، کنتور های دیجیتال. 

z