کنتور توربینی گاز الستر (TRZ)

کنتور توربینی گاز الستر بدون تصحیح کننده


کنتورهای توربینی متداول ترین کنتورهای سیستم های تقلیل فشار گاز بوده و حجم گاز را از میزان سرعت گاز و اندازه حرکتی که به پره های یک نوربین منتقل میکنند اندازه میگرند.این نوع کنتورها با شاخص S1 مکانیکی مجهز شده است و با پمپ روغن دستی استاندارد شده است.


1004
29 خرداد 1396 - 14:59 31 خرداد 1396 - 11:20
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - کنتور توربینی گاز الستر (TRZ)