کنتور هوشمند

قابلیت اندازه گیری و سهمیه بندی میزان مصرف آب


سفارش با واتساپ
کنتور هوشمند

و ارسال اطلاعات به سرور )WI, WOLTMAN( قابلیت اتصال به انواع فلومتر از قبیل: آلتراسونیک، الکترومغناطیس، مکانیکی
مرکزی و برنامه ریزی جهت کنترل مصرف و گزارش گیری های مورد نیاز
قابل استفاده در صنایع کشاورزی، غذایی، صنعتی، پرورش ماهی، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، ایستگاه های پمپاژ، تانکرهای
حمل آب و مواد نفتی

پیوست ها - کنتور هوشمند
0014.jpg 0015.jpg 0013.jpg 0012.jpg 0010.jpg 0011.jpg 0007.jpg 0009.jpg 0008.jpg 0006.jpg 0005.jpg 0003.jpg 0004.jpg 0002.jpg 0001.jpg


سفارش با واتساپ

949
4 اسفند 1395 - 15:24 4 اسفند 1395 - 17:19
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید