products

تجهیزات ضد انفجار

تجهیزات ضد انفجار

تجهیزات ضد انفجار چیست؟

در مناطقی که احتمال آتش سوزی وجود دارد و گازهای سمی در هوا می باشد مثل نفت، گار و پتروشیمی استفاده ار قطعات و تجهیزات الکترونیکی بسیار خطرناک می باشد به همین جهت برخی از تجهیزات الکترونیکی هستند که با استفاده از تکنولوژی خاص تجهیزات ضد انفجار می باشند و برای استفاده در این مناطق مورد استفاده قرار می گیرند. در برخی از مناطق بسیار حساس تمامی تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده حتی گوشی موبایل باید از تجهیزات ایمنی و تکنولوژی ضد انفجار بهره مند باشد.
از جمله این تجهیزات ضد انفجار می توان به این موارد اشاره کرد:
الکترو موتور ضد انفجار، چراغ قوه ضد انفجار، کالیبراتور فشار ضد انفجار، چراغ تونلی ضد انفجار، کلید و پریز آلومینیوم ضد انفجار، مهتابی ضد انفجار، پرژکتور ضد انفجار، جعبه تقسیم ضد انفجار و غیره.

z