products

جعبه تقسیم

جعبه تقسیم

جعبه تقسیم چیست؟ 

جعبه تقسیم، جعبه ای برای قرار گرفتن اتصالات برقی که تمامی سیم و کابل ها وارد آن می شوند و از آنجا انشعاب گرفته می شوند. معمولا در ساختمان ها و در سیم کشی ها از آن استفاده می گردد و در مسیر سیم ها از جعبه تقسیم استفاده می شود.این محصول جزء تجهیزات انتقال و توزیع برق می باشد.

انواع جعبه تقسیم

جعبه تقسیم در دو نوع روکار و توکار عرضه می شوند. معمولا درون آنها سودئیچ ها، سوکت ها و سیم های مختلف می باشد.از انواع آنها می توان به این موارد اشاره کرد:جعبه تقسیم آلومینیومی و جعبه تقسیم باکالیک.

z