products

کلر سنج

کلر سنج

کلر سنج چیست ؟

کلر سنج ها یکی از تجهیزات ابزار دقیق می باشند که برای سنج کلر آزاد، ترکیبی و به طور کلی مقدار کلر آب مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از روش های معمول، گند زدایی برای تصفیه آب آشامیدنی می باشد که برای آن باید از کلر استفاده شود اما نباید مقدار کلر مصرفی از یک مقدار مشخصی بیشتر شود به همین جهت بعد از گند زادیی با استفاده از کلر سنج میزان کلر موجود را اندازه گیری می کند تا به اندازه و استاندارد باشد. به کلر سنج ها فلوراید سنج هم گفته می شود. می توان گفت این محصول برای تصفیه آب و فاضلاب نقش حیاتی دارد. 

 

z