اینورتر Penta Marine

درایو (کنترل موتور) اینورتر
اینورتر Penta Marine

محدوده ولتاژ 200 تا 690Vac

 

5
20 تیر 1395 - 12:20