کابلشو بی متال

مورد مصرف کابل های آلومینیوم
کابلشو بی متال

کابلشوهای بیمتال جهت انتقال جریان از کابل ها و سیم های آلومینیومی دارای سطح مقطع نیم دایره (DTL 1) و دایره (DTL 2) در شبکه های انتقال مناسب می باشند. این کابلشو ها توسط تکنولوژی Friction Welding ساخته شده و خلوص مس و آلومینیوم بکار رفته درآنها 99.5% می باشد.

این کابلشو در انواع سایزها (50-35-25-16-.......-800) موجود می باشد.

252
17 فروردین 1394 - 9:13