برگ نماها-سیم و کابل

تولیدکنندگان و تامین کنندگان انواع سیم و کابل فشار ضعیف - فشار متوسط - فشار قوی - ساختمانی و صنعتی، کابل‌های افشان و ... را در این دسته بندی بیابید.

رساناکابل

رساناکابل

رسانا کابل در کنار فعالیت مستمر خود در جهت ارتقاء کیفی...
کاوه تک

کاوه تک

تولید کننده سیم های اتومبیلی،کابلهای افشان و خشک،کابله...