کالیبراتور جریان/ ولتاژ MS7221 _ Mastech

"MS7221 کالیبراتور جریان/ ولتاژ "
کالیبراتور جریان/ ولتاژ   MS7221  _  Mastech

"قابلیت اندازه گیری:
ولتاژ: 0~10V DC 0~100mV DC
جریان:0 ~ 24 mA DC
تولید و تزریق جریان/ ولتاژ:
ولتاژ: 0~10V DC 0~100mV DC
جریان:0 ~ 24 mA DC
همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

"

109
30 تیر 1394 - 12:51
2.jpg