دتکتور دود فتوالکتریک 24 ولت

آشکارساز دود فتو آریاک
دتکتور دود فتوالکتریک 24 ولت

آشکارساز دود فتو آریاک- مدل APD -24

اصول کار :

این آشکارساز برای تشخیص انواع آتش‌های دودزا مناسب بوده و برای اماکن عمومی، منازل و کارخانجات پیشنهاد

می‌شود. این دستگاه با مرکز کنترل اعلام حریق مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پس از برقراری تغذیه، چراغ LED دستگاه هر 5 ثانیه چشمک می‌زند که این عمل نشان‌دهنده فعال بودن دستگاه بوده و

پس از 10 تا 15 ثانیه دستگاه آماده به کار می‌باشد. با وقوع حریق و پس از تشخیص دود، آشکارساز عمل کرده و ضمن

روشن شدن چراغLED ، به مرکزکنترل فرمان اعلام خطر می‌دهد.

با رفع حریق و برطرف شدن اثر دود، با Reset کردن مرکز کنترل، آلارم قطع شده و آشکارساز به حالت عادی باز می‌گردد

طریقة نصب :

1. ترمینال‌های زون مرکز باید به پایه‌های 1 و 6 آشکارساز وصل شوند (مثبت پایه 1 و منفی پایه 6).

2. هنگامی‌که آشکارساز بر روی پایه نصب شده باشد، ولتاژ تغذیه در ترمینال‌های 2 و 5 برقرار می‌گردد، که باید به پایه‌های

1 و 6 آشکارساز بعدی یا مقاومت انتهای خط (EOLR) وصل شوند.

3. خروجی چراغ ریموت (چراغ سردر) باید از پایه‌های 2 و 4 گرفته شود (مثبت پایه 2 و منفی پایه 4). این چراغ با

عمل‌کردن آشکارساز، روشن می‌گردد.

4. برای اینکه یک چراغ ریموت بتواند از چند آشکارساز فرمان بگیرد، باید پایه‌ شماره 4 آن آشکارسازها به یکدیگر وصل

شوند.

314
7 آبان 1393 - 10:24 8 دی 1393 - 16:58