آلبوم ها شرکت یکتا آموت عمران

ارت سنج مدل ERT201

ارت سنج مدل ERT201

اندازه گیری مقاومت زمین توسط ارت تسترهای الکترودی از مرسوم ترین روشهای اندازه گیری میزان ارت و در این بین ارت سنج مدل ERT201 مولتی متریکس از مشه...

تستر RCD

تستر RCD

تستر RCD مولتی متریکس VT35 دستگاهی جهت تست عدم اتصال سیم ارت به پریز و جابجایی یا قطع اتصال سیم ارت، فاز و نول و همچنین اشکالات کلید جریان نشتی ...