محصولات لوتوس تجارت ساحل

ABB CONTACTOR

شرکت لوتوس تجارت ساحل ، نماینده ABB ، وارد کننده کنتاکتورهای ABB میباشد .

ABB EMAX-TMAX

شرکت لوتوس تجارت ساحل ، نماینده ABB و وارد کننده کلیدهای هوایی و ACB و MCCB در ایران میباشد .

ABB SPARE PART

شرکت لوتوس تجارت ساحل ، نماینده ABB و وارد کننده قطعات یدکی ABB از قبیل : تریستور ، فن ، IGBT ، خازن ، انواع کارتهای الکترونیکی و ... میباشد .

ABB FUSE

شرکت لوتوس تجارت ساحل ، نماینده ABB در ایران و وارد کننده فیوز با مدلهای S202-S201-SH-S280-S204-S203-S283-S281-S803-S801 میباشد .

ABB SOFT STARTER

شرکت لوتوس تجارت ساحل ، نماینده ABB در ایران ، وارد کننده ی سافت استارهای ABB در مدلهای PSE , PST , PSTB , PSR میباشد .

ABB MOTOR PROTECTION

- شرکت لوتوس تجارت ساحل ، نماینده کمپانی ABB در ایران و وارد کننده MOTOR PROTECTION ، با مدلهای MS116-MS132-MS450-MS495 میباشد .

ABB MEDIUM VOLTAGE

شرکت لوتوس تجارت ساحل ، نماینده ABB و وارد کننده ی دژنکتور وسکسیونر ABB در مدلهای خلا و گازی میباشد .

ABB DRIVE

شرکت لوتوس تجارت ساحل نماینده شرکت ABB و وارد کننده درایو های ACS و DCS از برند ABB میباشد .