ABB EMAX-TMAX

شرکت لوتوس تجارت ساحل ، نماینده ABB و وارد کننده کلیدهای هوایی و ACB و MCCB در ایران میباشد .


ABB EMAX-TMAX

 • XT1N 160, TMD, In=32A 1SDA067411R1
 • XT1N 160, TMD, In=40A 1SDA067412R1
 • XT1N 160, TMD, In=50A 1SDA067413R1
 • XT1N 160, TMD, In=63A 1SDA067414R1
 • XT1N 160, TMD, In=80A 1SDA067415R1
 • XT1N 160, TMD, In=100A 1SDA067416R1
 • XT1N 160, TMD, In=125A 1SDA067417R1
 • XT1N 160, TMD, In=160A 1SDA067418R1
 • XT3N 250, TMD, In=200A 1SDA068058R1
 • XT3N 250, TMD, In=250A 1SDA068059R1
 • T5N 400, TMA, In=400A 1SDA054437R1
 • T6N 630, TMA, In=630A 1SDA060202R1
 • T6N 800, TMA, In=800A 1SDA060214R1
 • XT1S 160, TMD, In=50A 1SDA067431R1
 • XT1S 160, TMD, In=63A 1SDA067432R1
 • XT1S 160, TMD, In=80A 1SDA067433R1
 • XT1S 160, TMD, In=100A 1SDA067434R1
 • XT1S 160, TMD, In=125A 1SDA067435R1
 • XT1S 160, TMD, In=160A 1SDA067436R1
 • XT3S 250, TMD, In=200A 1SDA068220R1
 • XT3S 250, TMD, In=250A 1SDA068221R1
 • T5S 400, TMA, In=400A 1SDA054441R1
 • T6S 630, TMA, In=630A 1SDA060204R1
 • T6S 800, TMA, In=800A 1SDA060216R1
 • XT1H 160, TMD, In=50A 1SDA067449R1
 • XT1H 160, TMD, In=63A 1SDA067450R1
 • XT1H 160, TMD, In=80A 1SDA067451R1
 • XT1H 160, TMD, In=100A 1SDA067452R1
 • XT1H 160, TMD, In=125A 1SDA067453R1
 • XT1H 160, TMD, In=160A 1SDA067454R1
 • XT4H 250, TMA, In=200A 1SDA068343R1
 • XT4H 250, TMA, In=250A 1SDA068345R1
 • T5H 400, TMA, In=400A 1SDA054445R1
 • T6H 630, TMA, In=630A 1SDA060206R1
 • T6H 800, TMA, In=800A 1SDA060218R1
 • XT2S 160, TMD, In=25A 1SDA067552R1
 • XT2S 160, TMD, In=32A 1SDA067553R1
 • XT2S 160, TMA, In=40A 1SDA067554R1
 • XT2S 160, TMA, In=50A 1SDA067555R1
 • XT2S 160, TMA, In=63A 1SDA067556R1
 • XT2S 160, TMA, In=80A 1SDA067557R1
 • XT2S 160, TMA, In=100A 1SDA067558R1
 • XT2S 160, TMA, In=125A 1SDA067559R1
 • XT2S 160, TMA, In=160A 1SDA067560R1
 • XT4S 250, TMA, In=200A 1SDA068310R1
 • XT4S 250, TMA, In=250A 1SDA068312R1
 • XT2N 160, Ekip LS/I, In=10A 1SDA067054R1
 • XT2N 160, Ekip LS/I, In=25A 1SDA067055R1
 • XT2N 160, Ekip LS/I, In=63A 1SDA067056R1
 • XT2N 160, Ekip LS/I, In=100A 1SDA067057R1
 • XT2N 160, Ekip LS/I, In=160A 1SDA067058R1
 • XT4N 250, Ekip LS/I, In=250A 1SDA068126R1
 • XT2S 160, Ekip LS/I, In=160A 1SDA067804R1
 • XT4S 250, Ekip LS/I, In=250A 1SDA068475R1
 • XT4H 250, Ekip LS/I, In=250A 1SDA068515R1
 • T5N 400, PR221DS-LS/I, In=400A 1SDA054317R1
 • T5N 630, PR221DS-LS/I, In=630A 1SDA054396R1
 • T6N 630, PR221DS-LS/I, In=630A 1SDA060226R1
 • T6N 800, PR221DS-LS/I, In=800A 1SDA060268R1
 • T6N 1000, PR221DS-LS/I, In=1000A 1SDA060537R1
 • T5S 400, PR221DS-LS/I, In=400A 1SDA054333R1
 • T5S 630, PR221DS-LS/I, In=630A 1SDA054404R1
 • T6S 630, PR221DS-LS/I, In=630A 1SDA060236R1
 • T6S 800, PR221DS-LS/I, In=800A 1SDA060278R1
 • T6S 1000, PR221DS-LS/I, In=1000A 1SDA060547R1
 • T7S 1000, PR231/P-LS/I, In=1000A 1SDA062738R1
 • T7S 1250, PR231/P-LS/I, In=1250A 1SDA062866R1
 • T7S 1600, PR231/P-LS/I, In=1600A 1SDA062994R1
 • T5H 400, PR221DS-LS/I, In=400A 1SDA054349R1
 • T5H 630, PR221DS-LS/I, In=630A 1SDA054412R1
 • T6H 630, PR221DS-LS/I, In=630A 1SDA060246R1
 • T6H 800, PR221DS-LS/I, In=800A 1SDA060289R1
 • T7H 1000, PR231/P-LS/I, In=1000A 1SDA062770R1
 • T7H 1250, PR231/P-LS/I, In=1250A 1SDA062898R1
 • T7H 1600, PR231/P-LS/I, In=1600A 1SDA063026R1
 • T7S 1000M, PR231/P-LS/I, In=1000A 0,4...1xIn 1SDA062754R1
 • T7S 1250M, PR231/P-LS/I, In=1250A 0,4...1xIn 1SDA062882R1
 • T7S 1600M, PR231/P-LS/I, In=1600A 0,4...1xIn 1SDA063010R1
 • T7H 1000M, PR231/P-LS/I, In=1000A 0,4...1xIn 1SDA062786R1
 • T7H 1250M, PR231/P-LS/I, In=1250A 0,4...1xIn 1SDA062914R1
 • T7H 1600M, PR231/P-LS/I, In=1600A 0,4...1xIn 1SDA063042R1
 • XT1N 160, TMD, In=32A, 4p 1SDA067419R1
 • XT1N 160, TMD, In=40A, 4p 1SDA067420R1
 • XT1N 160, TMD, In=50A, 4p 1SDA067421R1
 • XT1N 160, TMD, In=63A, 4p 1SDA067422R1
 • XT1N 160, TMD, In=80A, 4p 1SDA067423R1
 • XT1N 160, TMD, In=100A, 4p 1SDA067424R1
 • XT1N 160, TMD, In=125A, InN=100%, 4p 1SDA067427R1
 • XT1N 160, TMD, In=160A, InN=100%, 4p 1SDA067428R1
 • XT3N 250, TMD, In=200A, InN=100%, 4p 1SDA068069R1
 • XT3N 250, TMD, In=250A, InN=100%, 4p 1SDA068070R1
 • T5N 400, TMA, In=400A, InN=100%, 4p 1SDA054478R1
 • T6N 630, TMA, In=630A, InN=100%, 4p 1SDA060210R1
 • T6N 800, TMA, In=800A, InN=100%, 4p 1SDA060222R1
 • XT1S 160, TMD, In=50A, 4p 1SDA067439R1
 • XT1S 160, TMD, In=63A, 4p 1SDA067440R1
 • XT1S 160, TMD, In=80A, 4p 1SDA067441R1
 • XT1S 160, TMD, In=100A, 4p 1SDA067442R1
 • XT1S 160, TMD, In=125A, InN=100%, 4p 1SDA067445R1
 • XT1S 160, TMD, In=160A, InN=100%, 4p 1SDA067446R1
 • XT3S 250, TMD, In=200A, InN=100%, 4p 1SDA068231R1
 • XT3S 250, TMD, In=250A, InN=100%, 4p 1SDA068232R1
 • T5S 400, TMA, In=400A, InN=100%, 4p 1SDA054480R1
 • T6S 630, TMA, In=630A, InN=100%, 4p 1SDA060211R1
 • T6S 800, TMA, In=800A, InN=100%, 4p 1SDA060223R1
 • XT1H 160, TMD, In=50A, 4p 1SDA067457R1
 • XT1H 160, TMD, In=63A, 4p 1SDA067458R1
 • XT1H 160, TMD, In=80A, 4p 1SDA067459R1
 • XT1H 160, TMD, In=100A, 4p 1SDA067460R1
 • XT1H 160, TMD, In=125A, InN=100%, 4p 1SDA067463R1
 • XT1H 160, TMD, In=160A, InN=100%, 4p 1SDA067464R1
 • XT4H 250, TMA, In=200A, InN=100%, 4p 1SDA068362R1
 • XT4H 250, TMA, In=250A, InN=100%, 4p 1SDA068364R1
 • T5H 400, TMA, In=400A, InN=100%, 4p 1SDA054482R1
 • T6H 630, TMA, In=630A, InN=100%, 4p 1SDA060212R1
 • T6H 800, TMA, In=800A, InN=100%, 4p 1SDA060224R1
 • XT2S 160, TMD, In=25A 1SDA067552R1
 • XT2S 160, TMD, In=32A 1SDA067553R1
 • XT2S 160, TMA, In=40A, 4p 1SDA067575R1
 • XT2S 160, TMA, In=50A, 4p 1SDA067576R1
 • XT2S 160, TMA, In=63A, 4p 1SDA067577R1
 • XT2S 160, TMA, In=80A, 4p 1SDA067578R1
 • XT2S 160, TMA, In=100A, 4p 1SDA067579R1
 • XT2S 160, TMA, In=125A, InN=100%, 4p 1SDA067582R1
 • XT2S 160, TMA, In=160A, InN=100%, 4p 1SDA067583R1
 • XT4S 250, TMA, In=200A, InN=100%, 4p 1SDA068329R1
 • XT4S 250, TMA, In=250A, InN=100%, 4p 1SDA068331R1
 • XT2N 160, Ekip LS/I, In=10A, 4p 1SDA067090R1
 • XT2N 160, Ekip LS/I, In=25A, 4p 1SDA067091R1
 • XT2N 160, Ekip LS/I, In=63A, 4p 1SDA067092R1
 • XT2N 160, Ekip LS/I, In=100A, 4p 1SDA067093R1
 • XT2N 160, Ekip LS/I, In=160A, 4p 1SDA067095R1
 • XT4N 250, Ekip LS/I, In=250A, 4p 1SDA068147R1
 • XT2S 160, Ekip LS/I, In=160A, 4p 1SDA067838R1
 • XT4S 250, Ekip LS/I, In=250A, 4p 1SDA068495R1
 • XT4H 250, Ekip LS/I, In=250A, 4p 1SDA068535R1
 • T5N 400, PR221DS-LS/I, In=400A, 4p 1SDA054325R1
 • T5N 630, PR221DS-LS/I, In=630A, 4p 1SDA054400R1
 • T6N 630, PR221DS-LS/I, In=630A, 4p 1SDA060231R1
 • T6N 800, PR221DS-LS/I, In=800A, 4p 1SDA060273R1
 • T6N 1000, PR221DS-LS/I, In=1000A, 4p 1SDA060542R1
 • T5S 400, PR221DS-LS/I, In=400A, 4p 1SDA054341R1
 • T5S 630, PR221DS-LS/I In=630A, 4p 1SDA054408R1
 • T6S 630, PR221DS-LS/I, In=630A, 4p 1SDA060241R1
 • T6S 800, PR221DS-LS/I, In=800A, 4p 1SDA060283R1
 • T6S 1000, PR221DS-LS/I, In=1000A, 4p 1SDA060556R1
 • T7S 1000, PR231/P LS/I, In=1000A, 4p 1SDA062746R1
 • T7S 1250, PR231/P LS/I, In=1250A, 4p 1SDA062874R1
 • T7S 1600, PR231/P LS/I, In=1600A, 4p 1SDA063002R1
 • T5H 400, PR221DS-LS/I, In=400A, 4p 1SDA054357R1
 • T5H 630, PR221DS-LS/I, In=630A, 4p 1SDA054416R1
 • T6H 630, PR221DS-LS/I, In=630A, 4p 1SDA060251R1
 • T6H 800, PR221DS-LS/I, In=800A, 4p 1SDA060294R1
 • T7H 1000, PR231/P LS/I, In=1000A, 4p 1SDA062778R1
 • T7H 1250, PR231/P LS/I, In=1250A, 4p 1SDA062906R1
 • T7H 1600, PR231/P LS/I, In=1600A, 4p 1SDA063034R1
 • T7S 800M, PR231/P LS/I, In=800A, 4p 1SDA061989R1
 • T7S 1000M, PR231/P LS/I, In=1000A, 4p 1SDA062762R1
 • T7S 1250M, PR231/P LS/I, In=1250A, 4p 1SDA062890R1
 • T7S 1600M, PR231/P LS/I, In=1600A, 4p 1SDA063018R1
 • T7H 800M, PR231/P LS/I, In=800A, 4p 1SDA062666R1
 • T7H 1000M, PR231/P LS/I, In=1000A, 4p 1SDA062794R1
 • T7H 1250M, PR231/P LS/I, In=1250A, 4p 1SDA062922R1
 • T7H 1600M, PR231/P LS/I, In=1600A, 4p 1SDA063050R1
 • XT2S 160 MA In=32 Im=192...448 3p F F 1SDA067766R1
 • XT2S 160 MA In=52 Im=314...728 3p F F 1SDA067767R1
 • XT2S 160 MA In=80 Im=480...1120 3p F F 1SDA067768R1
 • XT2S 160 MA In=100 Im=600...1200 3p F F 1SDA067769R1
 • XT3S 250 MA125 Im=750...1500 3p F F 1SDA068280R1
 • XT3S 250 MA160 Im=960...1920 3p F F 1SDA068281R1
 • XT3S 250 MA200 Im=1200...2400 3p F F 1SDA068282R1
 • T4S 320 PR221 DS-I, In=320 Im=1...10xIn 3p F F 1SDA054126R1
 • T5S 400 PR221 DS-I, In=400 Im=1...10xIn 3p F F 1SDA054335R1
 • T6S 630 PR221 DS-I, In=630 Im=1...10xIn 3p F F 1SDA060237R1
 • T6S 800 PR221 DS-I, In=800 Im=1...10xIn 3p F F 1SDA060279R1
 • Advanced micro processor based motor protection unit (PR222MP) 
 • T5S 400 PR222MP LRIU, In=320 Im=6...13xIn 3p F F 1SDA054553R1
 • T5S 400 PR222MP LRIU, In=400 Im=6...13xIn 3p F F 1SDA054554R1
 • 1SDA066460R1 MOTOR D XT1 ve XT3for 220...250 V ac/dc
 • 1SDA066466R1 MOTOR E XT2 ve XT4for 220...250 V ac/dc
 • 1SDA066399R1 UVR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc
 • 1SDA066400R1 UVR-C XT1..XT4 F/P 380-440 Vac
 • 1SDA066406R1 UVR-C XT2-XT4 W 220-240Vac-220-250Vdc
 • 1SDA066407R1 UVR-C XT2-XT4 W 380-440 Vac
 • 1SDA066325R1 SOR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc
 • 1SDA066326R1 SOR-C XT1..XT4 F/P 380-440 Vac
 • 1SDA066332R1 SOR-C XT2-XT4 W 220-240Vac-220-250Vdc
 • 1SDA066333R1 SOR-C XT2-XT4 W 380-440 Vac
 • 1SDA066431R1 AUX-C 1A/K+1SY 250V XT1..XT4 F/P
 • 1SDA066432R1 AUX-C 1A/K+1SY 250V XT2-XT4 W
 • 1SDA066433R1 AUX-C 2A/K+1SY 250V XT1..XT4 F/P
 • 1SDA066434R1 AUX-C 3A/K+1SY 250V XT2, XT3, XT4 F/P
 • 1SDA066435R1 AUX-C 3A/K+1SY 250V XT2-XT4 W
 • 1SDA066426R1 AUX-C 3A/K L 250V XT1
 • 1SDA066427R1 AUX-C 3A/K L 250V XT2-XT4 F/P
 • 1SDA066428R1 AUX-C 3A/K L 250V XT3
 • 1SDA066438R1 AUX-C 2A/K+2SY+AUX-SA-C 250V XT2-XT4 F/P
 • 1SDA066439R1 AUX-C 2A/K+2SY+AUX-SA-C 250V XT2-XT4 W
 • 1SDA066429R1 AUX-SA-C 250V XT2-XT4 F/P
 • 1SDA066430R1 AUX-SA-C 250V XT2-XT4 W
 • 1SDA066994R1 AUX-C 1A/K 250V XT1…XT4 F/P
 • 1SDA066995R1 AUX-C 1A/K 250V XT2-XT4 W
 • 1SDA066475R1 RHD XT1-XT3 F/Pstandard pole mount
 • 1SDA066477R1 RHD_EM XT1-XT3 F/Pemergency stop, direct mounting
 • 1SDA069053R1 RHD XT2-XT4F / Pstandard pole mount
 • 1SDA069054R1 RHD_EM XT2-XT4F / Pstandard pole mount
 • 1SDA066476R1 RHD XT2-XT4 Wstandard pole mount
 • 1SDA066478R1 RHD_EM XT2-XT4 W emergency stop, direct mounting
 • 1SDA066479R1 RHD XT1-XT3 F/P standard pole mount
 • 1SDA066481R1 RHD_EM XT1-XT3 F/Pemergency stop, direct mounting
 • 1SDA069055R1 RHD XT2-XT4 F/P standart, direk montaj
 • 1SDA069056R1 RHD_EM XT2-XT4 F/Pemergency stop, direct mounting
 • 1SDA066480R1 RHD XT2-XT4 W standart, direk montaj
 • 1SDA066482R1 RHD_EM XT2-XT4 W emergency stop, direct mounting
 • 1SDA066479R1 RHE XT1-XT3 F/Pstandard, set national
 • 1SDA066481R1 RHE_EM XT1-XT3 F/Pstandard, set national
 • 1SDA069055R1 RHE XT2-XT4 F/Pstandard, set national
 • 1SDA069056R1 RHE_EM XT2-XT4 F/P standard, set national
 • 1SDA066480R1 RHE XT2-XT4 W standard, set national
 • 1SDA066482R1 RHE_EM XT2-XT4 W standard, set national
 • 1SDA066579R1 RHS L XT1-XT3 F/P standart
 • 1SDA066580R1 RHS L XT1-XT3 F/P emergency stop
 • 1SDA069058R1 RHS L XT2-XT4 F/P standart
 • 1SDA069059R1 RHS L XT2-XT4 F/P emergency stop
 • 1SDA066587R1 IP54 x RHA XT1 XT4 for protection ..
 • 1SDA066639R1 MIR-P Montaj plakası x XT1 F
 • 1SDA066640R1 MIR-P Montaj plakası x XT1 P
 • 1SDA066641R1 MIR-P Montaj plakası x XT2 F
 • 1SDA066642R1 MIR-P Montaj plakası x XT2 P/W
 • 1SDA066643R1 MIR-P Montaj plakası x XT3 F
 • 1SDA066644R1 MIR-P Montaj plakası x XT3 P
 • 1SDA066645R1 MIR-P Montaj plakası x XT4 F
 • 1SDA066646R1 MIR-P Montaj plakası x XT4 P/W
 • 1SDA066637R1 MIR-HR XT1..XT4 yatay kaide
 • 1SDA066638R1 MIR-VR XT1..XT4 dikey kaide
 • 1SDA068183R1 XT1EF terminal socket 3p fixed part
 • 1SDA068187R1 XT2EF terminal socket 3p fixed part
 • 1SDA068192R1 XT3 EF terminal socket 3p fixed part
 • 1SDA068196R1 XT4EF terminal socket 3p fixed part
 • 1SDA066276R1 Fixed switch socket type A conversion kit XT1 3p
 • 1SDA066278R1 Fixed switch socket type A conversion kit XT2 3p
 • 1SDA066280R1 Fixed switch socket type A conversion kit XT3 3p
 • 1SDA066282R1 Fixed switch socket type A conversion kit XT4 3p
 • 1SDA068200R1 XT2 3p EF drawer fixed part FP
 • 1SDA068204R1 XT4 3p EF drawer fixed part FP
 • 1SDA066284R1 Fixed switch XT2 3p withdrawable type conversion kit
 • 1SDA066286R1 Fixed switch XT4 3p withdrawable type conversion kit
 • 1SDA066409R1 Connection terminals of 3P .. XT1 XT4
 • 1SDA066410R1 The XT1 XT4 6P connection terminals ..
 • 1SDA066411R1 The XT1 XT4 9P connection terminals ..
 • 1SDA066412R1 Connection terminals of 15P XT XT1 ..
 • 1SDA066413R1 Connection terminals of 12P XT2-XT4, on the circuit breaker
 • 1SDA066414R1 Connection terminals of 12P XT2-XT4, on the drawer
 • 1SDA066452R1 AUP-R 250 V XT2-XT4 circuit breaker outside
 • 1SDA066453R1 AUP-R 24 Vdc XT2-XT4 circuit breaker outside
 • 1SDA066450R1 AUP-I .. 250 V XT1 XT4 circuit breaker inside
 • 1SDA066451R1 AUP-I .. 24 Vdc XT1 XT4 circuit breaker inside
 • 1SDA066455R1 AUA ignition off 2 x RHX W XT2-XT4
 • 1SDA066456R1 AUA into two ignition circuit breaker open closed XT2-XT4 F / P
 • 1SDA067119R1 AUA 2 x RHX ignition XT2-XT4 W
 • 1SDA066454R1 AUA ignition off 2 x RHX .. XT1 XT4 F / P
 • 1SDA0671SDA0 AUA 2 x RHX ignition .. XT1 XT4 F / P
 • 1SDA066635R1 FLD front flange XT2-XT4 F / P
 • 1SDA066636R1 FLD front flange W XT2-XT4
 • 1SDA066652R1 XT1 3p-4p KIT DIN50022
 • 1SDA066653R1 XT2-XT4 3p-4p KIT DIN50022
 • 1SDA066988R1 EQUIPMENT TT Trip test and battery unit
 • 1SDA068661R1 EQUIPMENT comxlsı-lsıg-m/lrı Modbus communication module
 • 1SDA068662R1 EQUIPMENT comxlsı-lsıg-m/lrı Modbus communication module
 • 1SDA066989R1 TEAM T & P (Tmax and Emax X1 with the USB connection EQUIPMENT protection
 • used) unit detailed testing and programming
 • 1SDA068659R1 EQUIPMENT EQUIPMENT screen display of x LSI-LSIG-M/LRI
 • 1SDA068660R1 EQUIPMENT EQUIPMENT LED meter with LED meter x LSI-LSIG-M/LRI
 • 1SDA067122R1 RC Inst. XT1 3pole
 • 1SDA067124R1 RC Inst. XT1 4 pole
 • 1SDA067123R1 RC Sel. XT1 3pole
 • 1SDA067125R1 RC Sel. XT1 4 pole
 • 1SDA067121R1 RC Sel. 200mm XT1 4 pole, narrow type
 • 1SDA067126R1 RC Sel. tipA XT2 4pole
 • 1SDA067127R1 RC Inst. XT3 3 pole
 • 1SDA067129R1 RC Inst. XT3 4 pole
 • 1SDA067128R1 RC Sel. XT3 3pole
 • 1SDA067130R1 RC Sel. XT3 4pole
 • 1SDA067132R1 RC tipB XT3 4 pole
 • 1SDA067131R1 RC Sel. tipA XT4 4 pole
 • 1SDA066664R1 HTC XT1 terminal cover 3 poles high type 2
 • 1SDA066665R1 HTC XT1 4-pole terminal cover high type 2
 • 1SDA066666R1 HTC XT2 3 pole terminal cover high type 2
 • 1SDA066667R1 HTC XT2 4-pole terminal cover high type 2
 • 1SDA066668R1 HTC XT3 3 pole terminal cover high type 2
 • 1SDA066669R1 HTC XT3 4-pole terminal cover high type 2
 • 1SDA066670R1 HTC XT4 3 pole terminal cover high type 2
 • 1SDA066671R1 HTC XT4 4-pole terminal cover high type 2
 • 1SDA066655R1 LTC XT1 3 pole terminal cover low type 2
 • 1SDA066656R1 LTC 4-pole terminal cover XT1 low type 2
 • 1SDA066657R1 LTC XT2 3 pole terminal cover low type 2
 • 1SDA066659R1 LTC XT2 4-pole terminal cover low type 2
 • 1SDA066660R1 LTC XT3 3 pole terminal cover low type 2
 • 1SDA066661R1 LTC 4-pole terminal cover XT3 low type 2
 • 1SDA066662R1 LTC XT4 3 pole terminal cover low type 2
 • 1SDA066663R1 LTC 4-pole terminal cover XT4 low type 2
 • 1SDA066674R1 PB XT1-XT3 3 pole 25mm 4
 • 1SDA066676R1 PB 100mm 4 XT1-XT3 three pole
 • 1SDA066678R1 PB 200mm 4 XT1-XT3 three pole
 • 1SDA069062R1 PB 3 pole 25mm 4 XT2-XT4
 • 1SDA066675R1 PB 100mm 3 pole 4 XT2-XT4
 • 1SDA066677R1 PB 200mm 3 pole 4 XT2-XT4
 • 1SDA066937R1 KIT 3 XT1 R rear connection
 • 1SDA066939R1 KIT R rear connection XT1 6
 • 1SDA066941R1 KIT R rear connection XT2 3
 • 1SDA066943R1 KIT R rear connection XT2 6
 • 1SDA066945R1 KIT R rear connection XT3 3
 • 1SDA066947R1 KIT R rear connection XT3 6
 • 1SDA066949R1 KIT R 3 rear connections XT4
 • 1SDA066951R1 KIT R rear connection XT4 6
 • 1SDA066865R1 KIT front extended XT1 3
 • 1SDA066867R1 KIT front extended XT1 6
 • 1SDA066869R1 KIT front extended XT2 3
 • 1SDA066871R1 KIT XT2 6 front extended
 • 1SDA066873R1 KIT front extended XT3 3
 • 1SDA066875R1 KIT front extended XT3 6
 • 1SDA066877R1 KIT 3 XT4 front extended
 • 1SDA066879R1 KIT 6 XT4 front extended
 • 1SDA066889R1 KIT extended front extended XT1 3
 • 1SDA066891R1 KIT XT1 6 extended front extended
 • 1SDA066893R1 KIT extended front extended XT2 3
 • 1SDA066895R1 KIT XT2 6 extended front extended
 • 1SDA066897R1 KIT extended front extended XT3 3
 • 1SDA066899R1 KIT XT3 6 extended front extended
 • 1SDA066901R1 KIT extended front extended XT4 3
 • 1SDA066903R1 KIT XT4 6 extended front extended
 • 1SDA054897R1 T4-T5 motor 220-250V AC/DC
 • 1SDA060398R1 T6 motor 220-250V AC/DC
 • 1SDA062116R1 T7M-X1 motor 220-250V AC/DC
 • 1SDA054891R1 T4-T5-T6 UV AC/220-250V low voltage 220-240V DC coil
 • 1SDA054892R1 T4-T5-T6 UV 380-440V AC low voltage coil
 • 1SDA063552R1 T7-T7M-X1 UV undervoltage coil 240V AC / DC
 • 1SDA051360R1 T7-T7M-X1 UV undervoltage coil 240V AC / DC…
 • 1SDA051361R1 T1-T6 Low voltage delay unit 220-250V AC / DC
 • 1SDA038320R1 T7-T7M-X1 UVD 220-250V AC / DC
 • 1SDA054873R1 T4-T5-T6 SOR AC/220-250V trip coil 220-240V DC
 • 1SDA054874R1 T4-T5-T6 SOR trip coil 380-440VAC
 • 1SDA063548R1 T7-T7M-X1 SOR trip coil 220-230V AC / DC
 • 1SDA054879R1 T4-T5-T6 continuously powered, 110-120V AC
 • 1SDA063550R1 T7M-X1 SCR closing coil
 • 1SDA054910R1 T4-T5-T6 1 / K + trip contact auxiliary contacts 250 V AC / DC
 • 1SDA054911R1 T4-T5-T6 3 / K + trip contact auxiliary contacts 250 V AC / DC
 • 1SDA055050R1 T4-T5 trip unit tripping signal contacts
 • 1SDA054913R1 T4-T5-T6 2 A / C auxiliary contacts 400V AC
 • 1SDA062102R1 T7M-X1 2 A / C auxiliary contacts 400V AC
 • 1SDA062104R1 T7 1 / K + trip contacts 400V AC auxiliary contacts
 • 1SDA063553R1 
 • T7M-X1 tripping units trip signal contacts
 • 1SDA054929R1 Tion standard rotary handle. Including T4-T5 adjustable shaft
 • 1SDA054930R1 Emergency stop rotary handle mech. Including T4-T5 adjustable shaft
 • 1SDA054926R1 Tion standard rotary handle. T4-T5 direct mounting
 • 1SDA054927R1 Emergency stop rotary handle mech. T4-T5 direct mounting
 • 1SDA060409R1 Standard rotary handle mek.-T6 for F and P. including an adjustable spindle
 • 1SDA062122R1 Standard rotary handle mek.-T7 for F and P. including an adjustable spindle
 • 1SDA060405R1 Standard rotary handle mek.-T6 for F and P. direct mounting
 • 1SDA062120R1 Standard rotary handle mek.-T7 for F and P. direct mounting
 • 1SDA054946R1 T4-T5 mechanical lock base
 • 1SDA054948R1 T4 switch mounting plate for two
 • 1SDA054951R1 T5 switch mounting plate for two
 • 1SDA060685R1 T6 mechanical lock-horizontal
 • 1SDA062127R1 T7M-X1 mechanical lock cable
 • 1SDA062129R1 T7M-X1 mechanical lock plate, 1 for the circuit breaker (fixed type)
 • 1SDA054955R1 T5-4 kutup/RC222 0,1 - 3 sn
 • 1SDA054954R1 T4-4 kutup/RC222 0,1 - 3 sn
 • 1SDA054737R1 T4, Socket hard part extended front connection terminals
 • 1SDA054749R1 T5 400, Socket hard piece elongated front connection terminals
 • 1SDA054762R1 T5 630, Socket hard part extended front connection terminals
 • 1SDA054839R1 T4, fixed type switch socket type A conversion kit
 • 1SDA054843R1 T5 400, fixed type switch socket type A conversion kit
 • 1SDA054847R1 T5 630, fixed type switch socket type A conversion kit
 • 1SDA054743R1 T4, Drawer hard part, extended front connection terminals
 • 1SDA054755R1 T5 400, drawer hard part, extended front connection terminals
 • 1SDA054768R1 T5 630, drawer hard part, extended front connection terminals
 • 1SDA060384R1 T6, hard piece drawer front connection terminals extended
 • 1SDA062045R1 T7-T7M-X1, drawer hard part, extended front connection terminals
 • 1SDA062044R1 T7-T7M-X1, drawer hard parts, rear horizontal terminals
 • 1SDA062044+63571R1 T7-T7M-X1 hard parts drawer, a rear vertical terminals
 • 1SDA054841R1 T4, a withdrawable type of fixed type switch conversion kit
 • 1SDA054845R1 T5 400, drawer type fixed type switch conversion kit
 • 1SDA054849R1 T5 630, drawer type fixed type switch conversion kit
 • 1SDA060390R1 T6 630-800, sabit tip şalteri çekmeceli tipe dönüştürme kiti
 • 1SDA062162R1 T7-T7M-X1 drawer type fixed type switch conversion kit
 • 1SDA055173R1 5pin Adapter T4-T5-T6 fall. to voltage or open coil
 • 1SDA054922R1 6pin adapter, T4-T5-T6, 1 / K for auxiliary contacts
 • 1SDA054923R1 12pin adapter, T4-T5-T6, 3 A / K for auxiliary contacts
 • 1SDA054924R1 10pin adapter, T4-T5-T6, the engine is + ask or uv
 • 1SDA062164R1 Left block - on the circuit breaker
 • 1SDA062165R1 Central blocks - on the circuit breaker
 • 1SDA062166R1 Right block - on the circuit breaker
 • 1SDA062167R1 Left block - on the drawer
 • 1SDA063572R1 Left block - on the drawer
 • 1SDA062168R1 Central blocks - on the drawer
 • 1SDA062169R1 Right block - on the drawer
 • 1SDA054944R1 To latch the front 
 • T4-T5 fixed and plug-in flange
 • 1SDA054945R1 T4-T5 front flange to latch drawers
 • 1SDA060417R1 T6 ratchet and socket fixed to the front flange
 • 1SDA060418R1 T6 to latch the front flange of drawers
 •  X1B 630, PR331/P-LI, In=630A 1SDA061996R1
 • X1B 800, PR331/P-LI, In=800A 1SDA062245R1
 • X1B 1000, PR331/P-LI, In=1000A 1SDA062353R1
 • X1B 1250, PR331/P-LI, In=1250A 1SDA062461R1
 • X1B 1600, PR331/P-LI, In=1600A 1SDA062569R1
 • X1B 630, PR331/P-LSI, In=630A 1SDA061997R1
 • X1B 800, PR331/P-LSI, In=800A 1SDA062246R1
 • X1B 1000, PR331/P-LSI, In=1000A 1SDA062354R1
 • X1B 1250, PR331/P-LSI, In=1250A 1SDA062462R1
 • X1B 1600, PR331/P-LSI, In=1600A 1SDA062570R1
 • X1N 630, PR331/P-LI, In=630A 1SDA062173R1
 • X1N 800, PR331/P-LI, In=800A 1SDA062281R1
 • X1N 1000, PR331/P-LI, In=1000A 1SDA062389R1
 • X1N 1250, PR331/P-LI, In=1250A 1SDA062497R1
 • X1N 1600, PR331/P-LI, In=1600A 1SDA062605R1
 • X1N 630, PR331/P-LSI, In=630A 1SDA062174R1
 • X1N 800, PR331/P-LSI, In=800A 1SDA062282R1
 • X1N 1000, PR331/P-LSI, In=1000A 1SDA062390R1
 • X1N 1250, PR331/P-LSI, In=1250A 1SDA062498R1
 • X1N 1600, PR331/P-LSI, In=1600A 1SDA062606R1
 • X1B 630, PR331/P-LI, In=630A, W, MP 1SDA062014R1
 • X1B 800, PR331/P-LI, In=800A, W, MP 1SDA062263R1
 • X1B 1000, PR331/P-LI, In=1000A, W, MP 1SDA062371R1
 • X1B 1250, PR331/P-LI, In=1250A, W, MP 1SDA062479R1
 • X1B 1600, PR331/P-LI, In=1600A, W, MP 1SDA062587R1
 • X1B 630, PR331/P-LSI, In=630A, W, MP 1SDA062015R1
 • X1B 800, PR331/P-LSI, In=800A, W, MP 1SDA062264R1
 • X1B 1000, PR331/P-LSI, In=1000A, W, MP 1SDA062372R1
 • X1B 1250, PR331/P-LSI, In=1250A, W, MP 1SDA062480R1
 • X1B 1600, PR331/P-LSI, In=1600A, W, MP 1SDA062588R1
 • X1N 630, PR331/P-LI, In=630A, W, MP 1SDA062191R1
 • X1N 800, PR331/P-LI, In=800A, W, MP 1SDA062299R1
 • X1N 1000, PR331/P-LI, In=1000A, W, MP 1SDA062407R1
 • X1N 1250, PR331/P-LI, In=1250A, W, MP 1SDA062515R1
 • X1N 1600, PR331/P-LI, In=1600A, W, MP 1SDA062623R1
 • X1N 630, PR331/P-LSI, In=630A, W, MP 1SDA062192R1
 • X1N 800, PR331/P-LSI, In=800A, W, MP 1SDA062300R1
 • X1N 1000, PR331/P-LSI, In=1000A, W, MP 1SDA062408R1
 • X1N 1250, PR331/P-LSI, In=1250A, W, MP 1SDA062516R1
 • X1N 1600, PR331/P-LSI, In=1600A, W, MP 1SDA062624R1
 • 1SDA062045R1 X1 is a fixed drawer parts, front connection terminal extended
 • 1SDA062044R1 
 • 1SDA062044+ 63571R1 X1 is a fixed drawer parts, rear vertical terminals
 • 1SDA062116R1 T7M-X1 Motor 220-250V AC/DC
 • 1SDA063552R1 T7-T7M-X1 UV undervoltage coil 240-250V AC / DC
 • 1SDA038320R1 T7-T7M-X1 UVD low stretch. BoB. delay unit 220-250V 
 • AC / DC
 • 1SDA063548R1 T7-T7M-X1 SOR trip coil 220-230V AC / DC
 • 1SDA063550R1 T7M closing coil SCR 220-240V AC / DC
 • 1SDA062102R1 T7M-X1 2 A / C auxiliary contacts 400V AC
 • 1SDA062109R1 Ready to close contact T7M-X1 RTC 250V AC / DC
 • 1SDA062107R1 T7M-X1 SC was founded in the spring of signal contacts 250 V AC / DC
 • 1SDA063553R1 T7M-X1 shunt trip unit trip signal contacts
 • 1SDA062127R1 T7M-X1 mechanical lock cable
 • 1SDA062129R1 Mechanical lock plate T7M-X1
 • 1SDA062164R1 Left block on the circuit breaker
 • 1SDA062165R1 Central block-on circuit breaker
 • 1SDA062166R1 Right on the circuit breaker block
 • 1SDA062167R1 Drawer on the left block-
 • 1SDA062168R1 Centers on block-Drawer
 • 1SDA062169R1 Drawer on the right block
 • 1SDA062162R1 X1 drawer type fixed type switch conversion kit
 • E1B 800A 42kA,PR121 LI 1SDA055600R1
 • E1B 1250A 42kA,PR121 LI 1SDA055632R1
 • E1B 1600A 42kA,PR121 LI 1SDA055664R1
 • E2B 2000A 42kA,PR121 LI 1SDA055824R1
 • E1B 800A 42kA,PR121 LSI 1SDA055601R1
 • E1B 1250A 42kA,PR121 LSI 1SDA055633R1
 • E1B 1600A 42kA,PR121 LSI 1SDA055665R1
 • E2B 2000A 42kA,PR121 LSI 1SDA055825R1
 • E2N 1250A 65kA,PR121 LI 1SDA055856R1
 • E2N 1600A 65kA,PR121 LI 1SDA055888R1
 • E2N 2000A 65kA,PR121 LI 1SDA055920R1
 • E3N 2500A 65kA,PR121 LI 1SDA056112R1
 • E3N 3200A 65kA,PR121 LI 1SDA056144R1
 • E2N 1250A 65kA,PR121 LSI 1SDA055857R1
 • E2N 1600A 65kA,PR121 LSI 1SDA055889R1
 • E2N 2000A 65kA,PR121 LSI 1SDA055921R1
 • E3N 2500A 65kA,PR121 LSI 1SDA056113R1
 • E3N 3200A 65kA,PR121 LSI 1SDA056145R1
 • E3S2500A 75kA, PR121 LI 1SDA056272R1
 • E3S3200A 75kA, PR121 LI 1SDA056304R1
 • E4S4000A 75kA, PR121 LI 1SDA056784R1
 • E3S2500A 75kA, PR121 LSI 1SDA056273R1
 • E3S3200A 75kA, PR121 LSI 1SDA056305R1
 • E4S4000A 75kA, PR121 LSI 1SDA056785R1
 • E6H 4000A,100kA, PR121 LI 1SDA056944R1
 • E6H 5000A 100kA, PR121 LI 1SDA056976R1
 • E6H 6300A 100kA, PR121 LI 1SDA057008R1
 • E6H 4000A 100kA, PR121 LSI 1SDA056945R1
 • E6H 5000A 100kA, PR121 LSI 1SDA056977R1
 • E6H 6300A 100kA, PR121 LSI 1SDA057009R1
 • E1B 800A 42kA,PR121 LI, W, MP 1SDA055616R1
 • E1B 1250A 42kA,PR121 LI, W, MP 1SDA055648R1
 • E1B 1600A 42kA,PR121 LI, W, MP 1SDA055680R1
 • E2B 2000A 42kA,PR121 LI, W, MP 1SDA055840R1
 • E1B 800A 42kA,PR121 LSI, W, MP 1SDA055617R1
 • E1B 1250A 42kA,PR121 LSI, W, MP 1SDA055649R1
 • E1B 1600A 42kA,PR121 LSI, W, MP 1SDA055681R1
 • E2B 2000A 42kA,PR121 LSI, W, MP 1SDA055841R1
 • E2N 1250A 65kA,PR121 LI, W, MP 1SDA055872R1
 • E2N 1600A 65kA,PR121 LI, W, MP 1SDA055904R1
 • E2N 2000A 65kA,PR121 LI, W, MP 1SDA055936R1
 • E3N 2500A 65kA,PR121 LI, W, MP 1SDA056128R1
 • E3N 3200A 65kA,PR121 LI, W, MP 1SDA056160R1
 • E2N 1250A 65kA,PR121 LSI, W, MP 1SDA055873R1
 • E2N 1600A 65kA,PR121 LSI, W, MP 1SDA055905R1
 • E2N 2000A 65kA,PR121 LSI, W, MP 1SDA055937R1
 • E3N 2500A 65kA,PR121 LSI, W, MP 1SDA056129R1
 • E3N 3200A 65kA,PR121 LSI, W, MP 1SDA056161R1
 • E3S2500A 75kA, PR121 LI, W, MP 1SDA056288R1
 • E3S3200A 75kA, PR121 LI, W, MP 1SDA056320R1
 • E4S4000A 75kA, PR121 LI, W, MP 1SDA056800R1
 • E3S2500A 75kA, PR121 LSI, W, MP 1SDA056289R1
 • E3S3200A 75kA, PR121 LSI, W, MP 1SDA056321R1
 • E4S4000A 75kA, PR121 LSI, W, MP 1SDA056801R1
 • E6H 4000A 100kA, PR121 LI, W, MP 1SDA056960R1
 • E6H 5000A 100kA, PR121 LI, W, MP 1SDA056992R1
 • E6H 6300A 100kA, PR121 LI, W, MP 1SDA057024R1
 • E6H 4000A 100kA, PR121 LSI, W, MP 1SDA056961R1
 • E6H 5000A 100kA, PR121 LSI, W, MP 1SDA056993R1
 • E6H 6300A 100kA, PR121 LSI, W, MP 1SDA057025R1
 • rear horizontal 1SDA059666R1
 • rear horizontal 1SDA059667R1
 • rear horizontal 1SDA059668R1
 • rear horizontal 1SDA059669R1
 • rear horizontal 1SDA059670R1
 • rear horizontal 1SDA059671R1
 • Motor 220-250V AC/DC 1SDA038324R1
 • SOR trip coil 220-240V AC / DC 1SDA038292R1
 • SOR trip coil 380-400V AC 1SDA038294R1
 • SCR closing coil 220-240V AC / DC 1SDA038302R1
 • SCR closing coil 380-400V AC 1SDA038304R1
 • UV low voltage coil 220-240V
 • AC / DC 1SDA038312R1
 • UV low voltage 380-400V AC coil 1SDA038314R1
 • UVD low stretch. BoB. delay unit
 • 220-250V AC / DC 1SDA038320R1
 • Auxiliary contacts 2NA/2NK (replacement) 1SDA038326R1
 • Auxiliary contacts 5NA/5NK 1SDA038327R1
 • Over current alarm contacts, electrical 1SDA058260R1
 • (Locking cable (horizontal) 1SDA038329R1
 • Locking cable (vertical) 1SDA038333R1
 • Locking mechanism common reference 1SDA038364R1
 • Locking mechanism (E1 / 2) 1SDA038366R1
 • Locking mechanism (E3) 1SDA038367R1
 • Locking mechanism (for E4) 1SDA038368R1
 • The locking mechanism (to E6) 1SDA043466R1
 • Base locking mechanism ** 1SDA038358R1
 • 1SDA038052R1 KIT 1/2 3p F HR>F VR E1
 • 1SDA038053R1 KIT 1/2 3p F HR>F VR E2
 • 1SDA038054R1 KIT 1/2 3p F HR>F VR E3
 • 1SDA038055R1 KIT 1/2 3p F HR>F VR E4
 • 1SDA038056R1 KIT 1/2 3p F HR>F VR E6
 • 1SDA038062R1 KIT 1/2 3p HR>F E1
 • 1SDA038063R1 KIT 1/2 3p F HR>F F E2
 • 1SDA038064R1 KIT 1/2 3p F HR>F F E3
 • 1SDA038065R1 KIT 1/2 3p F HR>F F E4
 • 1SDA038066R1 KIT 1/2 3p F HR>F F E6
 • 1SDA055481R1 KIT W FP 3p HR E1 >FP VR
 • 1SDA055482R1 KIT W FP 3p HR E2 >FP VR
 • 1SDA055483R1 KIT W FP 3p HR E3 >FP VR
 • 1SDA055484R1 KIT W FP 3p HR E4 >FP VR
 • 1SDA055485R1 KIT W FP 3p HR E6 >FP VR
 • 1SDA038062R1 KIT 1/2 3p HR>F E1
 • 1SDA045031R1 KIT 1/2 3p W FP HR > F E2
 • 1SDA045032R1 KIT 1/2 3p W FP HR > F E3
 • 1SDA045033R1 KIT 1/2 3p W FP HR > F E4
 • 1SDA045034R1 KIT 1/2 3p W FP HR > F E6
 • ATS021 automatic unit (does not require external power source.) 1SDA065523R1
 • ATS022 automatic unit (does not require external power source.) 1SDA065524R1
 •  

1708
26 مهر 1394 - 16:25 1 اسفند 1395 - 16:52
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - ABB EMAX-TMAX