ABB MOTOR PROTECTION

- شرکت لوتوس تجارت ساحل ، نماینده کمپانی ABB در ایران و وارد کننده MOTOR PROTECTION ، با مدلهای MS116-MS132-MS450-MS495 میباشد .


ABB MOTOR PROTECTION

MS116-0.16 1SAM250000R1001
MS132-0.16 1SAM350000R1001
MS116-0.25 1SAM250000R1002 MS132-0.25 1SAM350000R1002
MS116-0.4 1SAM250000R1003 MS132-0.4 1SAM350000R1003
MS116-0.63 1SAM250000R1004 MS132-0.63 1SAM350000R1004
MS116-1 1SAM250000R1005 MS132-1.0 1SAM350000R1005
MS116-1.6 1SAM250000R1006 MS132-1.6 1SAM350000R1006
MS116-2.5 1SAM250000R1007 MS132-2.5 1SAM350000R1007
MS116-4 1SAM250000R1008 MS132-4.0 1SAM350000R1008
MS116-6.3 1SAM250000R1009 MS132-6.3 1SAM350000R1009
MS116-10 1SAM250000R1010 MS132-10 1SAM350000R1010
MS116-12 1SAM250000R1012 MS132-12 1SAM350000R1012
MS116-16 1SAM250000R1011 MS132-16 1SAM350000R1011
MS116-20 1SAM250000R1013 MS132-20 1SAM350000R1013
MS116-25 1SAM250000R1014 MS132-25 1SAM350000R1014
MS116-32 1SAM250000R1015 MS132-32 1SAM350000R1015

MS450-40 1SAM450000R1005
MS450-45 1SAM450000R1006
MS450-50 1SAM450000R1007
MS495-50 1SAM550000R1006
MS495-63 1SAM550000R1007
MS495-75 1SAM550000R1008
MS495-90 1SAM550000R1009
MS495-100 1SAM550000R1010

 


877
26 مهر 1394 - 16:08 24 اسفند 1394 - 16:28
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - ABB MOTOR PROTECTION