کابل و نرم افزار اتصال به کامپیوتر

شرکت فنی مهندسی سیانکو.
کابل و نرم افزار اتصال به کامپیوتر

کابل و نرم افزار اتصال به کامپیوتر مدل HIOKI DT-4911

کابل و نرم افزار DT4911 یک پراپ تست مخصوص مولتی مترهای HIOKI DT4222و HIOKI DT4221 می باشد که همراه با نرم افزار از شرکت فنی و مهندسی سیانکو ارائه می گردد.

14
6 خرداد 1395 - 10:51