products

لامپ هالوژن

لامپ هالوژن

لامپ هالوژن چیست؟ 

لامپ هالوژن یکی از انواع لامپ های رشته ای می باشد که به وسیله گاز های فشرده خنثی احاطه گشته است که البته در آن مقداری هالوژن هم وجود دارد. لامپ هالوژن جز محصولات  صنایع روشنایی محسوب می شود.

نحوه کارکرد لامپ هالوژن

نحوه کار کردن آن به این شکل است که وقی به لامپ هالوژن انرژی برق می رسد گاز هالوژن موجب داغ شدن رشته های موجود در حباب آن می گردد و سپس نور سفید رنگی از آن ساطع می گردد.

کاربرد لامپ هالوژن

بیشترین کاربرد این لامپ ها در چراغ جلوی خودروها می باشد اما می توان از آن در موارد دیگری و برای روشنایی محیط های مختلف استفاده کرد. وجود هالوژن در این لامپ ها موجب سمی بودن لامپ های هالوژن می گردد به همین جهت هنگامی که می شکنند نباید به آنها دست بزنیم یه در آن محیط نفس بکشیم.