لامپ 33 وات G9 اسرام آ لمان

لا مپ هالوژن 3 3 و ا ت G 9 ا سر ام آ لمان / 2700K /460l m


سفارش با تلگرام
لامپ 33 وات G9 اسرام آ لمان

لامپ 3 3 و ا ت  G 9

شر کت :  ا سرا م آ  لمان

توان :  33w

 پا یه :  G 9

دما ی ر نگ:2700k

لومن:  460l m

,طول عمر: 2000h

پیوست ها - لامپ 33 وات G9 اسرام آ لمان
ampoule-osram-halopin-eco-g9-33w-66733-eco.jpg


سفارش با تلگرام

2211
31 تیر 1396 - 13:41 18 دی 1398 - 10:21
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید