products

توربین بادی

توربین بادی

توربین بادی چیست؟

 

توربین بادی به توربینی گفته می شود که انرژی جنبشی موجود در باد را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. این توربین ها یکی از بخش های مهم در تولید انرژی پاک یا همان تجدید پذیر می باشد که در نیروگاههای بادی مورد استفاده قرار می گیرند و در انواع مختلفی عرضه می گردد.

انواع توربین های بادی

 

توربین های بادیاز  زیر مجموعه های  انرژی های نو  هستند. در دو نوع توربین بادی با محور افقی و توربین بادی با محور عمودی عرضه می گردند. اصولاً توربین های بادی مکانیزم و ساختار ساده تری نسبت به توربین گازی دارند. برای نسب آنها باید با استفاده از دانش جغرافیایی مناطق باد خیز را پیدا کنیم زیرا کارکرد این توربین ها تماماً با استفاده از نیروی بای می باشد.