products

پنل خورشیدی

پنل خورشیدی

پنل خورشیدی چیست؟

پنل خورشیدی یا صفحه خورشیدی متشکل از تعداد بسیاری سلول خورشیدی می باشد که برای جدب نیروی خورشید مورد استفاده قرار می گیرد.

 

کاربرد پنل خورشیدی

 

پنل های خورشیدی برای استفاده در مصارف گوناگون در ابعاد و اندازه های متفاوت عرضه می کردند. و جز زیر دسته های انرژی های نو می باشد. مثلا برای چراغ های خیابانی از نوع کوچکتر آنها استفاده می شود ولی برای نیروگاههای خورشیدی از بزرگترین ابعاد آنها استفاده می شود. همچنین می توان از پنل خورشیدی در تمامی دستگاه ها و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی استفاده کرد. امروزه با توجه به مصرف انرژی برق از پنل های خورشیدی استفاده زیادی می شود. 

z