products

تجهیزات هوشمند سازی

تجهیزات هوشمند سازی

تجهیزات هوشمند سازی چیست؟

با ترکیب علوم کامپیوتر، مکانیک و کامپیوتر مهندسی مکاترونیک شکل گرفت که توانست تجهیزات را با استفاده از ربات ها هوشمند کند. امروزه هوشمند سازی هم در ادارجات، هم در کارخانه ها و هم در منازل و ساختمان های مسکونی لوکس کاربرد فراوان دارد و توانسته نقش انسان ها را برای انجام امور یدی کمتر کند.