محصولات مثلث زرد

کتاب تجهیزات کنترل و فرمان

آشنایی با اجزای مدار فرمان، سیستم های اخباری، کنترل خودکار، بررسی نقشه های الکتریکی، معرفی نرم افزارها، مثال های کاربردی، سیم بندی سنسورها، سری ...

20000
کتاب کلیدهای فشار ضعیف

آشنایی، انتخاب، نصب و کار با انواع کلیدهای فشار ضعیف از جمله کلیدهای فرمان و اندازه گیری، کلیدهای کنترل الکتروموتور، کلیدهای قدرت، مانند چنج آ...

20000