برگزاری دوره های آموزشی غیر حضوری

دوره های غیر حضوری به آموزش هایی گفته می شود که نیاز به حضور منظم درمکان و زمان خاص نداشته و با استفاده از اینترنت ارائه می شوند. 


سفارش با تلگرام
برگزاری دوره های آموزشی غیر حضوری

در این بخش مخاطب مشخص می کند که مایل است در چه زمینه ای و از چه روش یا روش هایی محتوای آموزشی را دریافت کند. دوره های غیر حضوری می تواند از طریق شبکه های اجتماعی، وبینار، کلاس الکترونیک، ایمیل و دیگر سرویس های الکترونیک به صورت فردی یا گروهی برگزار شود. این دوره ها ممکن است به صورت عمومی و یا طبق درخواست شخص و شرکت خاصی ارائه شود.

سفارش با تلگرام

908
5 بهمن 1394 - 12:42
این خدمت را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید