بازدید از نمایشگاه ها

گزارش بازدید از نمایشگاه های تخصصی صنعت برق

مثلث زرد در طی فعالیت های خود، از نمایشگاه های تخصصی برگزار شده و مرتبط با صنعت برق، گزارش هایی تهیه کرده و در قالب فیلم ها و عکس های آموزشی برای مخاطبان خود منتشر می کند. در این فیلم ها و عکس ها تجهیزات مختلف معرفی و ببرسی می شوند.

در این آلبوم نمونه ای از عکس های مربوط به نمایشگاه تخصصی صنعت برق را که در آبان 94 برگزار شد، مشاهده می کنید.

بازدید از نمایشگاه ها
پیوست ها - بازدید از نمایشگاه ها
IEE (3).jpg IEE (2).jpg IEE (1).jpg839
9 اردیبهشت 1395 - 8:52
این آلبوم را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید