بازدید از نمایشگاه ها

گزارش بازدید از نمایشگاه های تخصصی صنعت برق
بازدید از نمایشگاه ها

مثلث زرد در طی فعالیت های خود، از نمایشگاه های تخصصی برگزار شده و مرتبط با صنعت برق، گزارش هایی تهیه کرده و در قالب فیلم ها و عکس های آموزشی برای مخاطبان خود منتشر می کند. در این فیلم ها و عکس ها تجهیزات مختلف معرفی و ببرسی می شوند.

در این آلبوم نمونه ای از عکس های مربوط به نمایشگاه تخصصی صنعت برق را که در آبان 94 برگزار شد، مشاهده می کنید.

58
9 اردیبهشت 1395 - 8:52
IEE (3).jpg IEE (2).jpg IEE (1).jpg