اینفوگرافی ها

آموزش های تخصصی مثلث زرد در قالب عکس
اینفوگرافی ها

مثلث زرد آموزش های تخصصی خود را در فرمت های مختلف در اختیار علاقمندان قرار می دهد. یکی از این فرمت ها اینفوگرافی های مثلث زرد هستند که در قالب عکس و متن به آموزش موضوع خاصی می پردازند.

در عکس های زیر می توانید نمونه ای از این آموزش ها را مشاهده کنید.

61
8 اردیبهشت 1395 - 13:38
RTD.jpg pushbotton.jpg Emergency-Stop.jpg