آلبوم ها  نوار فرم ، نوار تابلوئی ،عایق بست کابل ، لوله عایق(ماکارونی)

محافظ سیم و کابل

محافظ سیم و کابل

انواع نوار فرم معمولی و صنعتی (برق ، نساجی ، هیدرولیک) در رنگها و سایزهای مخنتلف