منبع تغذیه اشنایدر

منبع تغذیه اشنایدر
منبع تغذیه اشنایدر

ولتاژ ورودی:
تک فاز 100-240 V
ولتاژ خروجی:
تنظیم تک فاز 12 و 24 VDC / 60 W-240 W
گواهینامه UL CSA
حفاظت در مقابل اضافه بار، مدارهای کوتاه و اضافه ولتاژ
ریلی وکف خواب

7
27 تیر 1395 - 10:38