مانیتور CU_412

آیفون تصویری
مانیتور CU_412
  • گوشی تصویری داخل منزل
  • صفحه نمایش سیاه سفید4CRT FLAT
  • امکان اتصال به حافظه تصویری برد تغذیه
  • مقاوم در مقابل نوسانات برق شهری 
177
11 آبان 1393 - 14:41 8 دی 1393 - 16:38