شرکت مهندسی عمید پویا پرداز فازمتر

خدمات و محصولات برق و الکترونیک سازنده تجهیزات صنعت برق

فازمتر فشار متوسط عمید (AMID) در دو مدل هوایی و زمینی برای اولین بار در ایران توسط شرکت مهندسی عمید پویا پرداز ساخته شده است . این فازمتر در پژوهشگاه نیرو بر اساس استاندارد IEC61243-1 مورد آزمایش قرار گرفته و گواهی تست دریافت نموده است .تاکنون شرکتهای توزیع زیادی در کشور از این فازمتر استفاده نموده اند ، به صورت نمونه فیلمی از کاربرد این فازمتر در یک پست زمینی را  در سایت مشاهده بفرمایید .

این برگ نما را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
برگ نماهای مرتبط
شرکت مهندسی عمید پویا پرداز 1 out of 10 based on 4 ratings.