اسپیسر بین فازی سیلیکونی شبکه توزیع (فشار متوسط)

اسپیسر بین فازی سیلیکونی شبکه توزیع


اسپیسر بین فازی سیلیکونی  شبکه توزیع  (فشار متوسط)

ا سپیسر بین فازی سیلیکونی شبکه توزیع (فشار متوسط) با طول ۸۵۰ میلی متر , 135۰ میلی متر و200۰ میلی متر

پیوست ها - اسپیسر بین فازی سیلیکونی شبک...

956
18 اسفند 1395 - 19:30
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - اسپیسر بین فازی سیلیکونی شبکه توز...