اسلیپ رینگ MORGAN ، کلکتور مرگان ، جاذغالی MORGAN

شرکت فنی و مهندسی راد الکتریک توزیع کننده محصولات شرکت MORGAN انگلیس در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع تجهیزات انتقال جریان در زمینه‎های زیر اعلام می‎دارد


سفارش با تلگرام سفارش با واتساپ
اسلیپ رینگ MORGAN ، کلکتور مرگان ، جاذغالی MORGAN

شرکت فنی و مهندسی راد الکتریک توزیع کننده محصولات شرکت MORGAN انگلیس در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع تجهیزات انتقال جریان در زمینه‎های زیر اعلام می‎دارد:
1. شفت شرکت MORGAN انگلیس.
• شفت سایز 10 با پیچ 6 شرکت مُرگان انگلیس.
• شفت سایز 13 با پیچ 8 شرکت MORGAN انگلیس.
• شفت سایز 16 با پیچ 10 شرکت مُرگان انگلیس.
• شفت سایز 18 با پیچ 10 شرکت MORGAN انگلیس.
• شفت سایز 20 با پیچ 10 شرکت مُرگان انگلیس.

2. سیم شیلد مسی شرکت MORGAN انگلیس.
• سیم شیلد مسی سایز 07/0 میلیمتر شرکت مُرگان انگلیس.
• سیم شیلد مسی سایز 12/0 میلیمتر شرکت MORGAN انگلیس.
• سیم شیلد مسی سایز 14/0 میلیمتر شرکت مُرگان انگلیس.
• سیم شیلد مسی سایز 2/0 میلیمتر شرکت MORGAN انگلیس.
• سیم شیلد مسی سایز 5/0 میلیمتر شرکت مُرگان انگلیس.
• سیم شیلد مسی سایز 75/0 میلیمتر شرکت MORGAN انگلیس.

3. اسلیپ رینگ. اسلیپ رینگ ژنراتور. کلکتور شرکت MORGAN انگلیس.
• اسلیپ رینگ ( کلکتور ) 2 رینگه سایز 20×40 میلیمتر شرکت مُرگان انگلیس.
• اسلیپ رینگ ( کلکتور ) 2 رینگه سایز 20×50 میلیمتر شرکت MORGAN انگلیس.
• اسلیپ رینگ ( کلکتور ) 2 رینگه سایز 25×60 میلیمتر شرکت مُرگان انگلیس.
• اسلیپ رینگ ( کلکتور ) 2 رینگه سایز 28×60 میلیمتر شرکت MORGAN انگلیس.
• اسلیپ رینگ ( کلکتور ) 2 رینگه سایز 30×60 میلیمتر شرکت مُرگان انگلیس.
• اسلیپ رینگ ( کلکتور ) 2 رینگه سایز 25×70 میلیمتر شرکت MORGAN انگلیس.
• اسلیپ رینگ ( کلکتور ) 2 رینگه سایز 30×70 میلیمتر شرکت مُرگان انگلیس.
• اسلیپ رینگ ( کلکتور ) 2 رینگه سایز 32×70 میلیمتر شرکت MORGAN انگلیس.
• اسلیپ رینگ ( کلکتور ) 3 رینگه سایز 22×60 میلیمتر شرکت مُرگان انگلیس.
• اسلیپ رینگ ( کلکتور ) 3 رینگه سایز 25×60 میلیمتر شرکت MORGAN انگلیس.
• اسلیپ رینگ ( کلکتور ) 3 رینگه سایز 30×60 میلیمتر شرکت مُرگان انگلیس.
• اسلیپ رینگ ( کلکتور ) 4 رینگه سایز 25×60 میلیمتر شرکت MORGAN انگلیس.
• اسلیپ رینگ ( کلکتور ) 4 رینگه سایز 28×70 میلیمتر شرکت مُرگان انگلیس.
• اسلیپ رینگ ( کلکتور ) 4 رینگه سایز 30×70 میلیمتر شرکت MORGAN انگلیس.
• اسلیپ رینگ ( کلکتور ) 4 رینگه سایز 32×70 میلیمتر شرکت مُرگان انگلیس.
• اسلیپ رینگ ( کلکتور ) 4 رینگه سایز 35×70 میلیمتر شرکت MORGAN انگلیس.
• اسلیپ رینگ ( کلکتور ) ژنراتور شرکت مُرگان انگلیس.

4. جا ذغالی. جاذغالی. پایه ذغال. جا ذغالی ژنراتور. پایه ذغال ژنراتور. جاروبک. جاروبک ژنراتور شرکت MORGAN انگلیس.
• جاذغالی انبری ( جاروبک پایه زغال ) سایز 8×4 با قطر شفت 10 میلیمتر شرکت مُرگان انگلیس.
• جاذغالی انبری ( جاروبک پایه زغال ) سایز 10×5 با قطر شفت 10 میلیمتر شرکت MORGAN انگلیس.
• جاذغالی انبری ( جاروبک پایه زغال ) سایز 10×3/6 با قطر شفت 10 میلیمتر شرکت مُرگان انگلیس.
• جاذغالی انبری ( جاروبک پایه زغال ) سایز 16×8 با قطر شفت 13 میلیمتر شرکت MORGAN انگلیس.
• جاذغالی انبری ( جاروبک پایه زغال ) سایز 20×8 با قطر شفت 13 میلیمتر شرکت مُرگان انگلیس.
• جاذغالی انبری ( جاروبک پایه زغال ) سایز 25×8 با قطر شفت 57 میلیمتر شرکت MORGAN انگلیس.
• جاذغالی انبری ( جاروبک پایه زغال ) سایز 16×10 با قطر شفت 16 میلیمتر شرکت مُرگان انگلیس.
• جاذغالی انبری ( جاروبک پایه زغال ) سایز 20×10 با قطر شفت 13 میلیمتر شرکت MORGAN انگلیس.
• جاذغالی انبری ( جاروبک پایه زغال ) سایز 25×10 با قطر شفت 13 میلیمتر شرکت مُرگان انگلیس.
• جاذغالی انبری ( جاروبک پایه زغال ) سایز 32×10 با قطر شفت 66 میلیمتر شرکت MORGAN انگلیس.
• جاذغالی انبری ( جاروبک پایه زغال ) سایز 25×5/12 با قطر شفت 16 میلیمتر شرکت مُرگان انگلیس.
• جاذغالی انبری ( جاروبک پایه زغال ) سایز 32×5/12 مدل سقفی شرکت MORGAN انگلیس.
• جاذغالی انبری ( جاروبک پایه زغال ) سایز 32×16 با قطر شفت 18 میلیمتر شرکت مُرگان انگلیس.
• جاذغالی انبری ( جاروبک پایه زغال ) سایز 40×20 با قطر شفت 25 میلیمتر شرکت MORGAN انگلیس.
• جاذغالی ژنراتور ( جاروبک پایه زغال ) شرکت مُرگان انگلیس.

اسلیپ رینگ MORGAN ، کلکتور مرگان ، جاذغالی MORGAN ، جاروبک مورگان ، پایه ذغال MORGAN ، سیم شیلد مرگان ، سیم شیلد مسی MORGAN ، پودر مس مورگان ، شفت پایه ذغال MORGAN ، سیم مسی مرگان ، کابل شیلد MORGAN ، کابل فرمان مورگان ، سیم فلکسیبل MORGAN ، جعبه کلکتور مورگان ، کلکتور خورشیدی مرگان ، کلکتور گرماییMORGAN ، اسلیپرینگ مورگان ، رینگ های کربنی مرگان

سفارش با تلگرام سفارش با واتساپ

1350
20 مرداد 1395 - 16:52 2 مهر 1396 - 11:40
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - اسلیپ رینگ MORGAN ، کلکتور مرگان ،...