DB100

DB100 آخرین محصول مشترک تولید شده در شرکتهای Invt و Kinway در سال 2012 است. با استفاده از ورودی آنالوگ و یا پالس عملکرد پیوسته و ارزشمندی که قادر است پاسخگوی نیازهای صنعت و ماشین آلات امروز باشد را ارئه می نماید.
168
24 شهریور 1393 - 13:05