محصولات ایده پردازان رسپینا

دریچه بتنی بازدید چاه ارت

به منظور امکان دسترسی و بازدید و مرطوب کردن چاه ارت، معمولا لازم است که در روی زمین یک دریچه بازدید (Earth Pit) تهیه و نصب گردد.