ACS350

0.37 to 7.5 kW / 0.5 to 10 hp
ACS350


ACS550, 0.75 kW - 355 kW

 

CP-C دارای پنل نشان دهنده قابل انتقال از نوع -
(Torque ، Speed) کنترل برداری -
تایمر ، کانتر -
داخلی Brake Chopper -
امکان برنامه ریزی ترتیبی -
قابلیت استفاده از کارتهای فیلد باس - اینکودر -
EMC فیلتر -
انعطاف پذیری در نصب -
برد های روکش شده جهت حفاظت در برابر رطوبت و ذرات معلق

166
24 شهریور 1393 - 11:32 13 دی 1393 - 16:06