محصولات تکنیکال الکتریک

دیود دیسکی m1502nc250

دیود دیسکی FAST مارک وستکُد انگلیس از 225 A الی 2400 A ( M series ).

تریستور فست دیسکی r2619zc25j

تریستور دیسکی FAST مارک وستکُد انگلیس از 295 A الی 3700 A ( مخصوص کوره های القائی ) ( R series ).

2147483647