خدمات مهندسی سینوس سینوس

طراحان و مهندسین مشاور برق و الکترونیک مهندس اجرایی و طراح برق کارخانجات و ...

طراحی  و اجرای انواع تابلو های  توزیع  و فرمان  

طراحی  و اجرای  سیستم های برق خورشیدی  

راه اندازی  برق کارخانجات   

  سایزینگ کابل مورد نیاز   

طراحی بانک خازنی و اجرای ان  

کوردینیشن و سلکتیو  کلید های mpcb     mccb    mcb 

 

  با نازلترین قیمت  توسط  مجربترین  تیم

برگ نماهای مرتبط
خدمات مهندسی سینوس خدمات مهندسی  سینوس 2 out of 10 based on 1 ratings.