پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

نشریات و پایگاه های آنلاین برق و الکترونیک گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش در جامعه

در دنیای امروزی بانک های اطلاعاتی نقش مهمی را در گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش در جوامع ایفا می کنند. بدیهی است میزان رشد تولیدات علمی منوط به دسترسی محققان و پژوهشگران به منابع علمی و بهره برداری از آنهاست. مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی با هدف ترویج و اشاعه اطلاعات علمی، گسترش و ارتقای خدمات اطلاع رسانی به محققان، سرعت بخشیدن به کاوش های علمی و نهایتا افزایش اثربخشی تحقیقات در کشور، در 16 مرداد سال 1383 افتتاح شد.

این برگ نما را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
برگ نماهای مرتبط
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی 1 out of 10 based on 45 ratings.