216 5733 گزارش تخلف

محصولات سیب سیاه ساعت مسجد | ساعت حرم | ساعت دیجیتال| ساعت حرم امام رضا

ساعت دیجیتال دیواری سیب سیاه سایز 55 در 160  سانتیمتر به همراه تایمر و کرنومتر

ساعت دیجیتال دیواری سیب سیاه سایز 55 در 160 سانتیمتر داراب چهار رقم دیجیتال به همراه تایمر نزولی شمار و کرنومتر صعودی شمار و نمایشگر تاریخ و دما...

1940000
ساعت دیجیتال دیواری سیب سیاه سایز 40 در 150  سانتیمتر به همراه تایمر و کرنومتر

ساعت دیجیتال دیواری سیب سیاه سایز 40 در 150 سانتیمتر و دارای شش رقم دیجیتال به همراه تایمر نزولی شمار و کرنومتر صعودی شمار و نمایشگر تاریخ و دما...

2070000
ساعت دیجیتال دیواری سیب سیاه سایز 40 در 100  سانتیمتر به همراه تایمر و کرنومتر

ساعت دیجیتال دیواری سیب سیاه سایز 40 در 100 سانتیمتر، دارای چهار رقم دیجیتال و به همراه تایمر نزولی شمار و کرنومتر صعودی شمار و نمایشگر تاریخ و ...

1530000
ساعت دیجیتال دیواری سیب سیاه سایز 35 در 70  سانتیمتر به همراه تایمر و کرنومتر

این ساعت دیجیتال دارای 6 رقم دیجیتال بودهو دارای قابلیت نمایش دما و تاریخ (شمسی و میلادی) به صورت ثابت، تایمر نزولی شمار و کرنومتر صعودی شمار ...

1430000
ساعت دیجیتال دیواری سیب سیاه سایز 22 در 110  سانتیمتر به همراه تایمر و کرنومتر

ساعت دیجیتال دیواری سیب سیاه سایز 22 در 110 سانتیمتر، دارای شش رقم دیجیتال بوده و دارای تایمر نزولی شمار و کرنومتر صعودی شمار و نمایشگر تاریخ و ...

1050000
ساعت دیجیتال دیواری سیب سیاه سایز 22 در 80  سانتیمتر به همراه تایمر و کرنومتر

ساعت دیجیتال دیواری سیب سیاه سایز 22 در 80 سانتیمتر، دارای چهار رقم دیجیتال به همراه تایمر نزولی شمار و کرنومتر صعودی شمار و نمایشگر تاریخ و دما...

830000
ساعت دیجیتال دیواری سیب سیاه سایز 18 در 70  سانتیمتر به همراه تایمر و کرنومتر

ساعت دیجیتال دیواری سیب سیاه سایز 18 در 70 سانتیمتر، دارای شش رقم دیجیتال به همراه تایمر نزولی شمار و کرنومتر صعودی شمار و نمایشگر تاریخ و دمای ...

1000000
ساعت دیجیتال دیواری سیب سیاه سایز 18 در 48  سانتیمتر به همراه تایمر و کرنومتر

ساعت دیجیتال دیواری سیب سیاه سایز 18 در 48 سانتیمتر چهار، رقمی به همراه تایمر نزولی شمار و کرنومتر صعودی شمار و نمایشگر تاریخ و دمای محیط می باشد.

800000
ساعت دیجیتال دیواری سیب سیاه سایز 12 در 28  سانتیمتر

ساعت دیجیتال دیواری سایز 12 در 28 سانتیمتر 4 رقمی به همراه قابلیت نمایش دما و تاریخ (شمسی و میلادی) به صورت گردشی، تایمر نزولی شمار و کرنومتر صع...

490000