ساعت دیجیتال نمازخانه

ساعت دیجیتال نمازخانه برای مساجد

ساعت دیجیتال نمازخانه

ساعت دیجیتال نمازخانه با کاربری آسان محصول سیب سیاه. تولید شده زیر نظر مهندسین با تجربه. با امکان نمایش تاریخ به شمسی و قمری. ساعت. دما. و اوقات شرعی

ساعت دیجیتال نمازخانه

17
27 مهر 1395 - 10:27