تابلو اذان گو

تابلو اذان گو با ابعاد مختلف و با کیفیت
تابلو اذان گو

تابلو اذان گو

تابلو اذان گو  با ابعاد مختلف قابل نصب در مکان های مذهبی نظیر مساجد. با امکان نمایش تاریخ.دما. ساعت و اوقات شرعی

10
27 مهر 1395 - 9:46