بازرگانی صفری بازرگانی صفری

خدمات و محصولات برق و الکترونیک واردات و توزیع قطعات ولوازم پنو ماتیک وهیدرولیک به نمایندگی از شرکتهای ایتالیائی

باستحضار میرساند این بازرگانی با سابقه ای طولانی در امر واردات و توزیع قطعات ولوازم پنو ماتیک وهیدرولیک به نمایندگی از شرکتهای ایتالیائی میباشد .

این بازرگانی آمادگی خودرا جهت انجام سفارشات وپاسخ به نیازهای واحدهای صنعتی وتولیدی کشور با شرایط وقیمتهای مناسب اعلام میدارد.

شایان ذکر است علاوه بر عرضه لوازم واتصالات پنوماتیک وهیدرولیک بخش فنی مهندسی این بازرگانی با همکاری گروهی از مهندسینمتخصص قادر به ارائه خدمات مهندسی هیدروپنوماتیک د ر مراحل ساخت-نصب وراه اندازی تعمیرونگهداری میباشد.

همچنین برای واحدهای صنعتی بزرگ که خواهان وارد کردن قطعات موردنیازاختصاصی خود هستند نیز می تواند آنهارا دراین راستا ازمراحله اخذ پروفرما تا تریخص وتحویل یاری رساند.

این برگ نما را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
برگ نماهای مرتبط
بازرگانی صفری بازرگانی صفری 1 out of 10 based on 1 ratings.