محصولات روناکی

لامپ هوشمند رونالمپ

این لامپ هوشمند نیاز به هیچ کلیدی ندارد و کافیست فقط در سرپیچ بسته شود.

کلید لمسی نامرئی روناکی

این کلید پشت موادی چون چوب، سنگ، شیشه و کناف با ضخامت 3 سانتی متر نصب شده و بدون دیده شدن و با لمس سطح رویی چوب یا سنگ می توان جریان برقی را ق...