محصولات راد الکتریک بین الملل

دیود و پل دیود

بازرگانی راد الکتریک بین الملل تامین کننده قطعات الکترونیک صنعتی، نماینده محصولات سمیکرون semikron، تکسم Techsem، فوجی الکتریک Fuji electric ...

انکودر، تاکوژنراتور و سنسور بامر

بازرگانی راد الکتریک بین الملل نماینده محصولات بامر Baumer شامل انکودر، تاکوژنراتور، ریزوولور و ...در ایران می باشد.

خازن AC و خزان DC

بازرگانی راد الکتریک بین الملل نماینده انحصاری خازن های AC و DC با برندهای Kendeil، Ducati و Electronicon می‌باشد.