قالب جوش احتراقی

بیش از 600 مدل مختلف قالب جوش برای انواع اتصالات سیم، تسمه، صفحه، میله، لوله، آرماتور و ...


قالب جوش احتراقی

انواع قالب جوش احتراقی برای جوش سیم، تسمه، صفحه، میله، لوله، آرماتور و ...

قالب های اتصال سیم به سیم بصورت سربه سر، سه راه، چهار راه (عبوری یا متقاطع)

قالب های اتصال سیم به تسمه در حالت های مختلف

قالب های اتصال سیم به صفحه

قالب های اتصال سیم به لوله

قالب های اتصال سیم به آرماتور

قالب های اتصال سیم به استراکچر

و ...

پیوست ها - قالب جوش احتراقی
mould 2.jpg521
6 آذر 1395 - 22:44
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - قالب جوش احتراقی