products

خدمات صنعت برق - صفحه 3

بخیه زدن سنگ

بخیه زدن سنگ

سنگ وزین

شاید عنوان این نوشته برای شما عجیب باشد و با خود بگویید مگر سنگ را هم بخیه میزنند؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم بله!

معدن تراورتن طرق

معدن تراورتن طرق

سنگ وزین

معدن تراورتن طرق در روستای طرق، منطقه کِشه و در 75 کیلومتری شهر اصفهان واقع شده است. این سنگ پس از استخراج در معدن، جهت فراوری به صورت کوپ به کا...

سنگ قبر ناصرالدین شاه

سنگ قبر ناصرالدین شاه

سنگ وزین

در زمان مرگ ناصرالدین شاه، هیچ آرامگاهی برای او آماده سازی و در نظر گرفته نشده بود. پس از مرگ او، یکی از استادان سرآمد حجاری یزد را برای ساخت سن...